Începand cu luna ianuarie 2015 Uniunea Națională pune la dispoziția caselor de ajutor reciproc din sistemul C.A.R., în mod gratuit, aplicația ON-LINE C.A.R.Aplicația reprezintă un web-site de prezentare personalizat pentru fiecare casă de ajutor reciproc, având și o secțiune dedicată membrilor prin care aceștia își pot accesa on-line situația personală. Lansarea s-a facut inca din luna februarie 2015.

Raportul E.M.N. din anul 2014 privind micro-împrumuturile furnizate de uniunile de credit din Europa (paginile 25-26 – experiența din România) -

descarca document descarca raport

Contractul Colectiv de Muncă - unic la nivel de grupuri de unități - sistemul caselor de ajutor reciproc - instituții financiare nebancare a fost înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice sub nr.1311/17.09.2015

lista C.A.R., contract

Începând cu 1.01.2013 Uniunea Naţională pune la dispoziţia C.A.R. din sistemul său programul informatic de contabilitate şi gestiune Sicar în mod gratuit.